ΕΔΔΥ USB Token Ψηφιακής Υπογραφής GEMALTO / Thales (MD 940) K30-SAC / Safenet 5110cc

Τιμή Web: 70,00

ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΑΠΕΔ  ( 17/1/2022)  eIDAS compliant
Για τις διαδικάσιες Απόκτησης και χρήσης Ψηφιακής Υπογραφής  της νεάς ΑΠΕΔ παρακαλώ ακολουθήστε το παρακάτω link
https://aped.gov.gr/procedures/
ΕΔΔΥ  GEMALTO / Thales (MD 940)  ID Prime MD ( MD 940 ) MD940 ΕΔΔΥ USB Token Ψηφιακής Υπογραφής K30-SAC / SAC Client  (κωδ. 5179) /  SEC-00830 (Bundle) USB Token Ψηφιακής Υπογραφής K30-SAC / SAC Client  (κωδ. 5179)Το usb token GEMALTO SEC-00830

Εξαντλημένο.

Κωδικός προϊόντος: ΕΙΔ0000743 Κατηγορίες: ,

Περιγραφή

Τα usb token τα οποία είναι συμβατά με την νέα ΑΠΕΔ είναι :
Όνομα ΕΔΔΥ Κατασκευαστής Μοντέλο   Safenet 5110CC / Gemalto / Thales (MD 940)  Gemalto  ID Prime MD (MD 940)  Token ME EVO – Oberthur IDEMIA  IDEMIA  Cosmo v.8.1 GEMALTO SEC-00830 Bundle που αποτελείται από :
· Gemalto IDPrime MD 940 SIM pre-cut card IDClassic MD940
· Gemalto IDBridge K30 USB token Ο προσφερόμενος εξοπλισμός και το λογισμικό καλύπτονται από εγγύηση ενός (2) έτη   ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΠΟΙΑ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ Ειναι συμβατό με Windows  Win 7, 8, 8.1, 10, 11  (32 & 64bit) & MacOS   Οι συσκευές EΔΔΥ της THALES-GEMALTO είναι της μορφής USB Tokens και περιλαμβάνουν μικροεπεξεργαστή αποτελούμενο από επεξεργαστή (CPU), μνήμη (ROM, EEPROM, RAM), ειδικό λογισμικό και ειδικά χαρακτηριστικά ασφαλείας ώστε να προστατεύεται κατ’ ελάχιστον από αντίστοιχο PIN και κρυπτογραφικές λειτουργίες. Οι συσκευές διαθέτουν τα απαραίτητα χαρακτηριστικά ασφαλείας τόσο σε φυσικό όσο και λογικό επίπεδο και να υποστηρίζουν πολλαπλές μεθόδους αυθεντικοποίησης (ΡΙΝ, PUK).   To token  EΔΔΥ MD940 περιλαμβάνεται στην ενδεικτική λίστα των ΑΔΔΥ, που έχουν δοκιμαστεί από την Αρχή Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης   30237132-3 – ΔΙΕΠΑΦΕΣ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΣΕΙΡΙΑΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ (USB) Safenet 5110cc/ Gemalto/ Thales (MD 940) – ID Prime MD   963-000029-001.
Έχει την ίδια νομική ισχύ με την ιδιόχειρη υπογραφή με μεγαλύτερη όμως ασφάλεια γιατί είναι αδύνατον να πλαστογραφηθεί, είναι μοναδική και διαφορετική για κάθε έγγραφο Αν και το θεσμικό πλαίσιο για την καθιέρωση της ψηφιακής υπογραφής υπάρχει από το 2001 και η χρήση της βελτιώνει σημαντικά τους χρόνους που απαιτούνται για την ανταλλαγή εγγράφων και τη διεκπεραίωση διαφόρων συναλλαγών στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, με μεγάλο οικονομικό όφελος, σχετικά περιορισμένη είναι ακόμα και σήμερα η υιοθέτησή της στη χώρα μας. Η ψηφιακή υπογραφή είναι το αποτύπωμά μας στον σύγχρονο κόσμο. Ένας μοναδικός κωδικός που χρησιμοποιεί την ασύμμετρη κρυπτογραφία δημόσιου κλειδιού και διασφαλίζει την αυθεντικότητα του αποστολέα, αποδεικνύοντας τη γνησιότητα εγγράφων και μηνυμάτων.  Ο καθένας μπορεί να υπογράψει ψηφιακά ένα έγγραφο για πολλούς από τους ίδιους λόγους που θα υπόγραφε και ένα έντυπο. Η χρήση των ψηφιακών υπογραφών μπορεί να περιορίσει δραστικά την αποστολή τυπωμένων εγγράφων, επικυρωμένων με τον παραδοσιακό τρόπο, δηλαδή τη χρήση σφραγίδων και υπογραφών.
Επιπλέον, η ψηφιακή υπογραφή διασφαλίζει:
Εμπιστευτικότητα: προστασία των δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.
Ακεραιότητα: προστασία των δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση ή αντικατάστασή τους.
Πιστοποίηση: επιβεβαίωση της ταυτότητας του αποστολέα.
Μη άρνηση αποδοχής: Ο αποστολέας δεδομένων δεν μπορεί να αρνηθεί το μήνυμα.
Έχει την ίδια νομική ισχύ με την ιδιόχειρη υπογραφή με μεγαλύτερη όμως ασφάλεια γιατί είναι αδύνατον να πλαστογραφηθεί, είναι μοναδική και διαφορετική για κάθε έγγραφο. Μετά την ψηφιακή υπογραφή το περιεχόμενο του εγγράφου προστατεύεται, δεν τροποποιείται και κανείς δεν μπορεί να το αποποιηθεί. Σημειώνεται ότι η ψηφιακή υπογραφή είναι υποχρεωτική για επιχειρήσεις που θέλουν να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς του δημοσίου άνω των 60.000 ευρώ, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ. Αφορά επίσης σε ένα μεγάλο εύρος επαγγελματιών και επιχειρήσεων, όπως  δικηγόρους και δικαστικούς (κατάθεση δικογραφιών ηλεκτρονικά), γιατρούς και φαρμακοποιούς (ηλεκτρονική συνταγογράφηση), συμβολαιογράφους, λογιστές και φοροτεχνικούς και γενικά εταιρείες που στοχεύουν στην ασφάλεια των εγγράφων τους και των συναλλαγών τους. Gemalto IDPrime MD 940 Η IDPrime MD 940 είναι μία έξυπνη κάρτα/ μικροϋπολογιστής σχεδιασμένη ειδικά για χρήση με εφαρμογές βασισμένες σε Δημόσια κλειδιά. Η διασύνδεση της IDPrime MD 940 με οποιαδήποτε PKI εφαρμογή είναι ιδιαίτερα απλή χάρις στο λογισμικό SafeNet Authentication Client.
Οι έξυπνες κάρτες IDPrime MD χρησιμοποιούν για την ασφάλειά τους τόσο RSA όσο και ελλειπτικούς αλγορίθμους. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών όπως ασφάλεια PKI, συμπεριλαμβανομένης της ασφαλούς πρόσβασης, κρυπτογράφηση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), ασφαλή αποθήκευση δεδομένων, ψηφιακές υπογραφές και ασφαλή online συναλλαγές των χρηστών. Μερικά από τα χαρακτηριστικά της κάρτας IDPrime MD 940:
· Πλήρως συμβατή με τον Ευρωπαϊκό κανονισμό eIDAS
· Πιστοποίηση CC EAL5+ / PP Java Card για την πλατφόρμα Java
· Πιστοποίηση CC EAL5+ / PP QSCD για το συνδυασμό πλατφόρμας Java και PKI applet
· Υποστήριξη λειτουργίας πολλαπλών ανεξάρτητων εφαρμογών
· Υποστήριξη PKCS#11
· Ψηφιακή Υπογραφή · On-Board δημιουργία PIN
· Συμβατά λειτουργικά συστήματα: Windows, MAC
· Υποστήριξη δημιουργίας ζευγών κλειδιών RSA μήκους τουλάχιστον 2048 bits ή μεγαλύτερου, με γεννήτορα πραγματικών τυχαίων αριθμών (random number generator)
· Αλγόριθμοι κρυπτογράφησης: o Symmetric: 3DES (ECB, CBC), AES o Hash: SHA-1, SHA-256, SHA